ilmassa-4-4-2014

Lennonopettaja peter LORD

Olen Peter Lord,  pitkän linjan ilmailija Jyväskylästä. Olen ollut lentäjä vuodesta 1980, yli 40 vuotta. Ilmailu on antanut minulle ja läheisilleni paljon. Oma ”lajini” on etupäässä matkalento moottorikoneilla.

Sinulla on lupa vaatia lennonopettajaltasi myös tuoretta käytännön kokemusta. Sitä on tarjolla; olen saanut käydä lentokoneilla myös horisontin tuolla puolen.

Lentopäiväkirjastani löytyy noin 8.000 lentotuntia, yli 30 maata ja kolmatta sataa kenttää, joilla olen käynyt itse lentäen. Olen saanut ilmailuun monipuolisen koulutuksen, alkaen A2 (PPL) -lupakirjakurssista vuonna 1980,  jatkuen eri vaiheiden kautta ATPL- kurssiin 1990-luvulla.  Lennonopettajana olen toiminut vuoden 2016 alusta alkaen.  Opetusalani on PPL ja LAPL, NF(A) sekä  IFR-kelpuutus;  yksi- ja monimoottorisilla lentokoneilla

Olen myös  Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n vastuullinen johtaja sekä Keski-Suomen Ilmailijat ry:n PPL-koulutuksesta vastaava apulaiskoulutuspäällikkö

On hienoa  saada jakaa pitkästä käytännön lentokokemuksestani  nyt osaamista uusille lentäjille. 

 

Lue lisää LinkedIn-profiilistani

ConStella Aviation

Ilmailu on hieno harrastus ja elämäntapa, johon kaikilla kiinnostuneilla tulisi olla mahdollisuus. Lentäminen on monen unelma pikkupojasta tai -tytöstä asti, ja ConStella Aviation tekee työtä sen eteen, että kynnys lajiin tutustumiseen olisi mahdollisimman matala.

Lentämiseen, kuten mihin tahansa lajiin, sisältyy aina riskejä. Jotta harrastaminen olisi turvallista, on ilma-aluksen ohjaajan ensisijaisen tärkeää tuntea ilmailulainsäädännön lisäksi hyvin lentämänsä laitteen ominaisuudet sekä itsensä. Tällainen varmuus syntyy monipuolisen harjoittelun kautta, mikä edellyttää myös kouluttajalta laajempaa tietotaitoa kuin mitä lupakirjamääräyksissä edellytetään.

ConStella Aviation tuo ilmailukentälle uutta näkökulmaa kerhoharrastamisen rinnalle ja tarjoaa ilmailuviranomaisten vähimmäisvaatimukset ylittävää lentokoulutusta. Meidän oppilaamme saavat lentolupakirjan lisäksi kattavat käytännön valmiudet, joilla siitä saa täyden hyödyn irti.

ConStella Aviation on osa Blue Skies -lentokoulun toimintaa.